Apiterapi alanımız: Kaçkar Dağı Papuzen mevkii, Yeşil Dere vadisi ve yaylalar.
Ekolojik doğada yıllık odunsu yüksek bitkiler ile otsu yer çiçeklerinin kesiştiği kuşaktan, yaylalara kadar olan alanı değerlendiriyoruz. Endemik bitkiler örtüsüne sahip coğrafi orijin, mevsim ve çevresel iklimde özel sızma bal üretiyoruz. Organik Perga poleni bileşimi:% 55karbonhidrat,% 35protein,% 3vitamin ve mineral,% 2 yağ asitleri% 5demir,kobalt, fosfor, kalsiyum bileşimli çok değerli ürün üretiyoruz. .Özel arı sütü propolis ve polen içinde diyastaz, invertaz, katalaz, fosfotaz ve glikoz oksidat gibi arıdan, polenden, nektardan, çiçekten bala geçen enzimlerden oluşan arı ürünleri üretiyoruz.
SIZMA BAL NASIL ÜRETİLİR?
Nem oranı % 14.1-17.1 maya sayısı10/g olduğu Ağustos döneminde özel metal sağma bıçakla kesilerek hijyenik kaplara dolduruyoruz. Sert ağaç dövme cisimle ezildikten sonra dinlendirilerek sızdırıyoruz. Sızdırılan balımızda asit, enzim, vitamin, mineral, antioksidan maddeler ve protein bol miktarda makro ve mikro bileşenler içermektedir.
Ürünlerimiz ekolojikdoğada tüketiciye ulaşana kadar hiçbir aşamada insan sağlığına zararlı işleme uğratmayız. Ürünlerimizin bileşiminde tat, koku, renk, kütle ve hacim olarak ayrıcalık göstermektedir. Farklılık sözde değil, Kaçkar Dağı gür endemik bitki topluluğunda saklıdır.Balımızın kimyasal bileşimde su 17,2,fruktoz 38,2,bitki glikoz 31,3,sakkaroz 1,3, maltoz 7,3,serbest asitler 0.43,toplam asit 0.57,kül 0.169,nitrojen 0.041,pH 3.91,diastaz değeri20.8 + değer taşımaktadır.
2023 organik arı ürünleri Apiterap’ı projemi kaynak yetersizliğinden geliştirip tanıtamadım. R.A.Y.B 808. üyesi 353 koloni ile üretim yapan köylü üreticiyim. İş hayatımda başarılı bir kariyer çizmek istiyorum. Bunca zorlukların yanında birde; Az bilenin yol göstermesinden, bilmeyenin eleştirmesinden usandım. Kaçkar Dağı Sazlık Tepe1683 m, Dua tepe 2773 m arasında kalan Papuzen mevkii Yeşil Dere vadisi ve yaylalarda arı ürünleri üretmekteyiz. Ürünlerimizde araç yolu olmadığından karbon gazı, bahçe tarımı ve yerleşim alanları olmadığından metabolit kalıntılarla,hayvancılık yapılmadığından patojen bakteriler arı ürünlerimizde bulunmuyor. Ürünlerimiz fenolik değerlere sahip unifloral laboratuar analizlere uygun alternatifi olmayan butkuci(arı) ürünleri üretmekteyiz.
Vizyonumuz, dünya kalite sıralamasında hak ettiğimiz yerde durmaktır…


Kaynak: Nesim TERZİOĞLU

www.facebook.com/nesimterzioglu